Αναζήτηση Αποστολής

https://www.elta-courier.gr/search

Για αντικείμενα ΕΛΤΑ εισάγετε τον κωδικό του αντικειμένου (13 στοιχεία: 2 λατινικά γράμματα ακολουθούμενα από 9 νούμερα και 2 λατινικά γράμματα) για το οποίο θέλετε να γίνει η αναζήτηση. Για αντικείμενα ΕΛΤΑ Courier πληκτρολογήστε μέχρι 5 αριθμούς αποστολής χωρισμένους με enter, που βρίσκονται στο πάνω δεξιά μέρος του Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς (Voucher) και κάντε κλικ στο "Αναζήτηση".